Distriktsledelsen og Distriktsråd

Distriktsrådet er:

Distriktsledelsen og 2 præsidiemedlemmer fra hver klub i distriktet

- - -

>>> Webmaster

Distriktsledelsen klubår 2023 - 2024

DG Distriktsguvernør:
Bent Dyrvig, Holstebrovej 110, 6900 Skjern
Email: bentdyrvig@mail.dk 
Mobil: 2143 0376 
Klub: Skjern Å Y’s Mens Club

DGE Distriktsguvernør elekt: 
Kristen Grysbæk, kirkebakken 8, 6950 Ringkøbing
E-mail: rk-gry@webspeed.dk
Mobil: 2361 4947
Klub: Ringkøbing Y’s Men’s Club
 

RDEE Distriktsguvernør elekt - elekt
Lund Frederiksen, Sønderskovvej 11, Nordenskov
6800 Varde
Email: lund.frederiksen@gmail.com
Mobil: 29708582
Klub: Ansager Y's Men's Club

Skatmester
Aksel Lindhardt
Søtoften 3, 7200 Grindsted
Mobil: 20939354
Email: lindhardt@soetoften3.dk
Klub: Grindsted Y's Men's Club

Sekretær
Britta Borg Nielsen, Nørre Torv 8,1 sal nr.1 7200 Grindsted
Tlf.: 75321975
Mobil: 4242 5268
Email: bnbbnb@outlook.dk

Klub: Billund Y's Men's Club